Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да промените свет."
Нелсон Мендела

СЕКЦИЈА ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ

Секцију за филозофију и критичко мишљење могу да похађају ученици трећег и четвртог разреда. Чланови разговарају о развоју етике, филозофије политике и друштвене теорије, развоју демократије у антици, модерном добу и данас; Битан циљ секције јесте развој дијалога као филозофског метода долажења до истине и знања, као и освешћивање младих да уоче важне историјске обрасце на основу којих разликујемо затворена од отворених  друштава. У другом полугодишту бавимо се примењеном етиком и њеним вредносним критетијумима, односно биоетиком, генетским инжењерингом, професионалним етикама као што су правна и медицинска етика и моралне дилеме око, ових данас важних питања. Циљ овог дела рада јесте изградња моралне свести код ученика.

Локација на сајту: Почетна Настава Секције Филозофија и критичко мишљење
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs