Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер није твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи да је немаш много"
Св. Николај Велимировић

"Не мораш бити бољи од других, буди само најбољи што можеш."

Ђачки парламент

Ђачки парламент Ваљевске гимназије је нестраначка и невладина организација ученика Ваљевске гимназије чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са сличним организацијама у нашој земљи и у иностранству.

Програм рада Ђачког парламента састоји се из више самосталних програма рада Министарстава и Владе Ђачког парламнета Ваљевске гимназије.

У области науке: посете еминентних личности из области науке, предавања, презентације, трибине о популарним темама из разних научних области, посете научним институцијама у Србији, пројекције филмова са научним карактером, научно-истраживачки кампови, презентације факултета.

У области културе: литерарне вечери, изложбе фотографија, цртежа и слика у клубу "Гимназијалац", дебате, концерти озбиљне музике, представе, промоције књига, гостовања - глумаца, редитеља, писаца..., пројекције филмова, организовање свакодневног пуштања музике у клубу "Гимназијалац", концерти нових талената, караоке вечери, вечери отвореног ђачког клуба, вечери дружења са другим школама, вече спорта, вече седамдесетих, шездесетих, футуристичко вече.

У области здравља: здрави начини живота, дoбровољно давање крви, саветовалиште за младе. У области спорта: турнири у фудбалу, кошарци, одбојци, организовање спортских дана.

У области ђачких питања и права: предавања и дебате о дечијим правима, саветовалиште за дечија питања у области информисања и у области финансија.

 


ШКОЛСКА 2014/15. ГОДИНА

У складу са одредбама члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања (СГ ПС 62/03, 64/03, 58/04, 62/04) и члана 43. Статута Ваљевске гимназије, савет Ђачког парламента Ваљевске гимназије донео је следећи план активности за школску 2014 – 2015. годину:

АКТИВНОСТ

ЦИЉ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Презентација Ђачког парламента за ученике првог разреда

Упознавање првака са радом парламента и моти-висање за рад у парламенту.

Председник парламента Лазар Бранковић

Септембар 2014.

Акција „Уђи у туђе ципеле“

Упознавање ученика и професора са различитим позицијама у школи.

Тим Ђачког парламента, професори

октобар 2014.

Филмско вече

Развијање културне свести код ученика.

Тим Ђачког парламента

крај октобра почетак новембра 2014.

Активности за дан школе

Партиципација ученика у културној делатности школе

Тим Ђачког парламента

новембар 2014.

Акција „Средњошколци за средњошколце“

Упознавање ученика са различитим радним делатностима; укључивање ученика у волонтерски рад.

Тим Ђачког парламента

децембар 2014.

Хуманитарна журка

Прикупљање материјалних средстава за угрожене

Тим Ђачког парламента

децембар 2014.

Учешће у раду школских тимова: ШРП; Само-вредновање; Безбедност; Каријерно вођење.

Партиципација ученика у истраживању педагошке праксе и одлукама у области деловања тимова.

По један представник за сваки тим

током године.

 

За друго полугодиште планирани су следећи програмски садржаји чији ће детаљан план поднети ново руководство парламента.

 • Учешће чланова парламента у активностима за инклузивно образовање
 • Наставак сарадње са Унијом средњошколаца Србије (УНСС)
 • Избори за новог председника Ђачког парламента (стари председник Ђачког парламента остаје на функцији до избора);
 • Успостављање сарадње са другим средњим школама у акцијама на нивоу  града;
 • Наставак сарадње са Друштвом истраживача "Владимир Мандић Манда".
 • Спортски турнири;
 • Одржавања књижевних вечери и филмских маратона;
 • Учешћа на семинарима, радионицама и тренинзима.
  Учешће у организовању и реализацији активности:
 • добровољног давања крви;
 • превенције репродуктивног здравља;
 • превенције болести зависности;
 • из области екологије.
Локација на сајту: Почетна Ученици Ђачки парламент
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„An honour and a sincere pleasure to visit your school. It is very obvious that you are doing an excellent work! Fantastic students and great teachers! The best combination for a powerful education. Thank you for allowing me to visit you. My warmest regards to all.“

9. III 2020.                  Gregory Dikaios, City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki

„Огромная благодарность замечательной гимназии в Валево за тёплую встречу и интереснейший рассказ о современной жизни гимназии и её истории от коллектива магистрантов – филологов из Московского городского педагогического университета и проф. Ирины Беляевой.

Надеемся на то, что интерес к русскому языку и культуре возродится, в том числе благодаря нашему возможному сотрудничеству.“

11. февраля 2020 года           Беляева Ирина Анатольевна, профессор Московского городского педагогического университета

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs