Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Животни циљ сваког појединца је увијек исти: напредовање у доброме."
Толстој

ШКОЛА ЗА ЉУБИТЕЉЕ МАТЕМАТИКЕ И МЛАДЕ ПРОГРАМЕРЕ ,,ИНТЕГРАЛ"

У школској 2017/18. години Подружница математичара Ваљево и Ваљевска гимназија уписују 32. генерацију полазника Школе за љубитеље математике ,,Интеграл'' и Школе за младе програмере ,,Интеграл''.

Иначе, већ четврту деценију ,,Интеграл'' представља организован облик рада са ученицима заинтересованом за математику и програмирање.

Садржај рада чине теме које се ослањају на редовну и додатну наставу математике и теме које продубљују математичка знања полазника, обогаћују их новим сазнањима и припремају за наставак школовања.

Настава се изводи једном недељно у току 25 недеља, у блоковима од по два школска, а полазници су ученици од I до VIII разреда основне школе, a почетак ,,Интегралове“ школске године је у понедељак 2. октобра 2017. Настава за све групе се изводи у просторијама Ваљевске гимназије.

Детаљније информације условима похађања, распореду рада по групама и предавачима доступне су на сајту www.dms-valjevo.org/integral

За ученике првог и другог разреда настава се поред класичних метода рада организује и у облику математичких играоница, а за старије ова школе је својеврсна припрема за математичка такмичења, што касније резултира веома добрим резултатима наших полазника на такмичењима из математике и програмирања на свим нивоима и пријемним испитима.

За полазнике школе програмирања припремљене су занимљиве теме које треба да подрже младе таленте заинтересоване за програмирање и да на адекватан начин представе особености ове дисциплине на којој почива читав техничко-технолошко развој у 21. веку.

Локација на сајту: Почетна
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs