Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Jeдан који хоће, увек је јачи од двојице који морају."
Војвода Живојин Мишић

Ђачки парламент

Ђачки парламент Ваљевске гимназије је нестраначка и невладина организација ученика Ваљевске гимназије чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са сличним организацијама у нашој земљи и у иностранству.

Програм рада Ђачког парламента састоји се из више самосталних програма рада Министарстава и Владе Ђачког парламнета Ваљевске гимназије.

У области науке: посете еминентних личности из области науке, предавања, презентације, трибине о популарним темама из разних научних области, посете научним институцијама у Србији, пројекције филмова са научним карактером, научно-истраживачки кампови, презентације факултета.

У области културе: литерарне вечери, изложбе фотографија, цртежа и слика у клубу "Гимназијалац", дебате, концерти озбиљне музике, представе, промоције књига, гостовања - глумаца, редитеља, писаца..., пројекције филмова, организовање свакодневног пуштања музике у клубу "Гимназијалац", концерти нових талената, караоке вечери, вечери отвореног ђачког клуба, вечери дружења са другим школама, вече спорта, вече седамдесетих, шездесетих, футуристичко вече.

У области здравља: здрави начини живота, дoбровољно давање крви, саветовалиште за младе. У области спорта: турнири у фудбалу, кошарци, одбојци, организовање спортских дана.

У области ђачких питања и права: предавања и дебате о дечијим правима, саветовалиште за дечија питања у области информисања и у области финансија.

 


ШКОЛСКА 2014/15. ГОДИНА

У складу са одредбама члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања (СГ ПС 62/03, 64/03, 58/04, 62/04) и члана 43. Статута Ваљевске гимназије, савет Ђачког парламента Ваљевске гимназије донео је следећи план активности за школску 2014 – 2015. годину:

АКТИВНОСТ

ЦИЉ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Презентација Ђачког парламента за ученике првог разреда

Упознавање првака са радом парламента и моти-висање за рад у парламенту.

Председник парламента Лазар Бранковић

Септембар 2014.

Акција „Уђи у туђе ципеле“

Упознавање ученика и професора са различитим позицијама у школи.

Тим Ђачког парламента, професори

октобар 2014.

Филмско вече

Развијање културне свести код ученика.

Тим Ђачког парламента

крај октобра почетак новембра 2014.

Активности за дан школе

Партиципација ученика у културној делатности школе

Тим Ђачког парламента

новембар 2014.

Акција „Средњошколци за средњошколце“

Упознавање ученика са различитим радним делатностима; укључивање ученика у волонтерски рад.

Тим Ђачког парламента

децембар 2014.

Хуманитарна журка

Прикупљање материјалних средстава за угрожене

Тим Ђачког парламента

децембар 2014.

Учешће у раду школских тимова: ШРП; Само-вредновање; Безбедност; Каријерно вођење.

Партиципација ученика у истраживању педагошке праксе и одлукама у области деловања тимова.

По један представник за сваки тим

током године.

 

За друго полугодиште планирани су следећи програмски садржаји чији ће детаљан план поднети ново руководство парламента.

 • Учешће чланова парламента у активностима за инклузивно образовање
 • Наставак сарадње са Унијом средњошколаца Србије (УНСС)
 • Избори за новог председника Ђачког парламента (стари председник Ђачког парламента остаје на функцији до избора);
 • Успостављање сарадње са другим средњим школама у акцијама на нивоу  града;
 • Наставак сарадње са Друштвом истраживача "Владимир Мандић Манда".
 • Спортски турнири;
 • Одржавања књижевних вечери и филмских маратона;
 • Учешћа на семинарима, радионицама и тренинзима.
  Учешће у организовању и реализацији активности:
 • добровољног давања крви;
 • превенције репродуктивног здравља;
 • превенције болести зависности;
 • из области екологије.
Локација на сајту: Почетна Ученици Ђачки парламент
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„Посебно је, а и ретко, задовољство бити у школи у којој се негује памет, а још веће задовољство што је та школа моја школа.“

4. IV 2017.
др Драгица Павловић Бабић, виши научни сарадник Института за психологију

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs