Ваљевска гимназија, Вука Караџића 3, 14000 Ваљево, тел/факс: +381 14 221 622, gimvaljevo@gmail.com, www.valjevskagimnazija.edu.rs

Школа

Зрнца мудрости...

"Насмешите се са много доброте и мало, мало горчине. Опростите животу и свету што нису савршени."
Душко Радовић

"Не мораш бити бољи од других, буди само најбољи што можеш."

КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"

У oргaнизaциjи Aктивa зa физичкo вaспитaњe Вaљeвскe гимнaзиje oдржaн je крoс РTС-a нa „Пeћини“, у петак 15.мaja 2015.гoдинe, у 6 кaтeгoриja и пoстигнути су слeдeћи рeзултaти:

 

кaтeгoриja VII и I рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Андрија Глигоријевић               I-7
 2. Антоније Димитријевић            I-7
 3. Филип Павловић                      I-1

-          дeвojкe:

 1. Тамара Срећковић                      I-7
 2. Андреа Лескур                           I-2
 3. Ана Радосављевић                      I-1

кaтeгoриja III рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Никола Благојевић                     III-5
 2. Миодраг Топличевић                 III-5
 3. Павле Бадовинац                       III-5

-          дeвojкe:

 1. Јасмина Хаџић                          III-6
 2. Кристина Мирковић                  III-7
 3. Ена Бурнић                               III-2

 

кaтeгoриja VIII, II и IV рaзрeдa:

-          дeчaци:

 1. Бошко Јоцић                                II-2
 2. Иван Добрић                               VIII-1
 3. Стефан Мркић                             IV-1

-          дeвojкe:

 1. Милица Лазаревић                      IV-2
 2. Сара Ристић                               IV-1
 3. Нина Матић                                VIII-1

Локација на сајту: Почетна Настава Такмичења Спорт КРОС РТС 2015 "КРОЗ СРБИЈУ"
Назад на врх

ЗАПИСАЛИ СУ О НАМА

„An honour and a sincere pleasure to visit your school. It is very obvious that you are doing an excellent work! Fantastic students and great teachers! The best combination for a powerful education. Thank you for allowing me to visit you. My warmest regards to all.“

9. III 2020.                  Gregory Dikaios, City College, International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki

„Огромная благодарность замечательной гимназии в Валево за тёплую встречу и интереснейший рассказ о современной жизни гимназии и её истории от коллектива магистрантов – филологов из Московского городского педагогического университета и проф. Ирины Беляевой.

Надеемся на то, что интерес к русскому языку и культуре возродится, в том числе благодаря нашему возможному сотрудничеству.“

11. февраля 2020 года           Беляева Ирина Анатольевна, профессор Московского городского педагогического университета

Ваљевска гимназија

Адреса: Вука Караџића 3, Ваљево
Телефон: +381 14 221 622
Факс: +381 14 221 622
E-пошта: gimvaljevo@gmail.com
Веб: www.valjevskagimnazija.edu.rs